Virallinen AQ-anturiasema - Nokela, Oulu, Finland

  pm2.5 pm10 O3 AQI luokittelu       
Nyt 15 15 Hyvä ilmanlaatu
     

Sääennusteminimi keski- maksimiminimi keski- maksimiminimi keski- maksimi           
24-03-202318181866632323232Hyvä ilmanlaatu
     
25-03-202311172546831343838Hyvä ilmanlaatu
     
26-03-2023182331681030343838Hyvä ilmanlaatu
     
27-03-202313192757928333737Hyvä ilmanlaatu
     
28-03-202313162046734363939Hyvä ilmanlaatu
     
29-03-20238101333533374141Hyvä ilmanlaatu
     
30-03-20238162535830333636Hyvä ilmanlaatu
     
31-03-202328282988931323232Hyvä ilmanlaatu
     
            

luokittelu AQI Terveysvaikutusten tulisi perustua vain 24 tunnin keskiarvoihin.
Hyvä ilmanlaatu 0-50 Ilmanlaatua pidetään tyydyttävänä, ja ilman saastuminen aiheuttaa vain vähän tai ei ollenkaan riskiä
Kohtalainen ilmanlaatu 50-100 Ilmanlaatu on hyväksyttävä. Jotkin epäpuhtaudet voivat kuitenkin aiheuttaa kohtalaisen terveydellisen huolen hyvin pienelle joukolle ihmisiä, jotka ovat epätavallisen herkkiä ilmansaasteille.
Epäterveellinen joillekin 100-150 Herkkien ryhmien jäsenet voivat kokea terveysvaikutuksia. Se ei todennäköisesti vaikuta suureen yleisöön.
Epäterveellinen 150-200 Jokainen voi alkaa kokea terveysvaikutuksia; herkkien ryhmien jäsenillä voi olla vakavampia terveysvaikutuksia.
Erittäin epäterveellinen 200-300 Terveysvaroitukset hätätilanteista. Todennäköisemmin se vaikuttaa koko väestöön.
Vaarallinen > 300 Terveysvaroitus: Jokainen voi kokea vakavampia terveysvaikutuksia.
 Lisää tietoa:  EPA:n ilmanlaatuindeksi      Anturitiedot on tallennettu: 27-03-2023 22:00