Jussila Weather Sääasema Leppioja Haapavesi Finland

Leveysaste|Pituutsaste|Korkeus merenpinnasta

RSS Rajavartiolaitos

15.04.2021 08:01
Vaarallisen alueen pohjoisraja Upinniemen länsi ranta - Notgrund
Itäraja on Obbnäs etelä Linjataulut - Karlshamnsudd. Eteläraja karlshamnsudd - Notgrund

Ampuva hallintoyksikkö on Suomenlahden merivartiosto.

Lisätietoja puh. MRSC Helsinki 0294 1090 ammunnan aikana VHF-kanavalla 16.

]]>
15.04.2021 07:29
Suomen merellinen toimintaympäristö on vaativa. Kapea ja matala Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä meristä ja sen merellinen luonto on herkkä. Suomen merialueilla tapahtuu jatkuvasti läheltä piti -tilanteita, ja vakavan merellisen onnettomuuden riski on olemassa koko ajan. Rajavartiolaitoksen on kyettävä ylläpitämään valmiutta ympäristö- ja suuronnettomuuksien hallintaan, ympäristövahinkojen havaitsemiseen, sekä Suomen rajojen ja alueellisen koskemattomuuden valvontaan.

Rajavartiolaitoksen lentokoneilla tuotetaan turvallisuutta päivittäin. Niiden tärkeimmät tehtävät ovat rajavalvonta merellä ja maalla, etsintä ja pelastus, sekä ympäristövahinkojen torjunta. Merellä öljyonnettomuuksien torjuntaoperaatioiden onnistunut johtaminen perustuu lentokoneiden henkilöstön ja valvontatekniikan suorituskykyyn. Lentokoneet tehostavat ja täydentävät myös Rajavartiolaitoksen pinta-alusten toimintaa. Rajavartiolaitoksen lentokoneet ovat tärkeä tuki myös luku¬isille muille viranomaisille niiden valvontatehtävissä, ja lentokoneilla palvellaan koko Suomea. Lisäksi lentokoneilla osallistutaan tärkeään ja Suomea velvoittavaan kansainväliseen raja- ja ympäristöturvallisuuden yhteistyöhön, muun muassa EU:n Frontexin operaatioissa.
Dornier 228 -valvontalentokoneet ovat palvelleet raja- ja meriturvallisuustehtävissä 25 vuotta, ja ne ovat tulossa nyt elinkaarensa päähän. Samaan aikaan Rajavartiolaitoksen tehtäväkenttä muuttuu jatkuvasti vaativammaksi toimintaympäristön muuttuessa.

Rajavartiolaitoksen lentokoneita ei voi korvata muulla menetelmällä tai laitteella. Mikäli uusia lentokoneita ei hankita, Suomen kyky hallita erityisesti merellisten ympäristöonnettomuuksien torjuntaoperaatioita romahtaa. Suomi ei voisi myöskään huolehtia entiseen tapaan kansainvälisten sopimusten mukaisista sitoumuksistaan, toteaa Rajavartiolaitoksen hankejohtaja prikaatikenraali Jari Tolppanen

Rajavartiolaitos on selvittänyt vaihtoehtoja vanhenevan kaluston korvaamiselle MVX-hankkeessaan. Ainoastaan miehitetty lentokone pystyy selviytymään vaihtelevista tehtävistä Suomen vaativissa olosuhteissa, ja se on ilma-aluksista kustannustehokkain ja monikäyttöisin ratkaisu valvonta- ja etsintätehtäviin. Hankittavat monitoimilentokoneet pystyvät lentämään pidempiä matkoja, ja niissä on parempi kuljetuskapasiteetti sekä kehittyneemmät tekniset järjestelmät. Suomen pitkillä maarajoilla nämä ovat erityisen tärkeitä ominaisuuksia. Tällainen monikäyttöinen ja muuntautumiskykyinen sveitsiläinen linkkuveitsi on ratkaisuna käytännöllinen ja kustannustehokas.

Lentokonehankintaa valmistelevassa MVX-hankkeen tietopyyntömenettelyssä kartoitettiin vuoden 2020 aikana potentiaaliset lentokoneiden toimittajat. Rajavartiolaitoksella on valmius jatkaa MVX-hanketta julkaisemalla tarjouspyynnöt uusista monitoimilentokoneista. Lentokonehankinta etenee ajallaan vain, jos Rajavartiolaitokselle myönnetään tilausvaltuutus ja määräraha uusille monitoimilentokoneille talousarviomenettelyssä kesällä 2021.

]]>
13.04.2021 10:48
Vaarallinen alue ulottuu 25 kilometrin etäisyydelle sektorissa, jonka länsiraja on Kaunissaari - Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa - Haapasaari. Sektori rajoittuu Merikari - Ristisaari - Länsiletto - Luppi - Kuusenkari - Haapasaari linjaan.

Ampuva hallintoyksikkö on Suomenlahden merivartiosto

Lisätietoja p. 0295 426 100

]]>
13.04.2021 09:36
Immolan kasarmialueella sijaitseva Rajamuseo on uudistamassa näyttelyään ja muuta museotoimintaansa. Vuonna 2022 perusnäyttely uudistuu täydellisesti Rajamuseon muuttaessa kasarmialueella peruskorjattuun vanhaan esikuntarakennukseen. Tässä kyselyssä kartoitamme muun muassa sitä, mitä sinä haluaisit nähdä, tehdä ja kokea uudessa Rajamuseossa. Kysymyksiä on myös muihin Rajamuseon kehittämisajatuksiin liittyen. Suurimmassa osassa kysymyksiä on vastausvaihtoehdot, mutta voit jättää myös pidemmät terveisesi museolle. Rajamuseon henkilökunta huomioi kaikki vastaukset Rajamuseon kehittämistyössään.

Rajamuseon näyttelyä elävöitetään jo ensi kesäksi muun muassa äänitehosteilla ja animoiduilla esityksillä Rajavartiolaitoksen historiasta. Vitriineiden esineistöä päivitetään ja myös poseeraus legendaarisen Suomi-konepistoolin kanssa onnistuu. Tule katsomaan ja kokemaan!

Vastaa Rajamuseon kyselyyn (Webropol). Vastausaikaa on 9.5.2021 asti.

Tutustu Rajamuseon sivuihin osoitteessa raja.fi/rajamuseo.

]]>
13.04.2021 09:06
Vaarallisen alueen pohjoisraja on Snöbåda - Fjärdgrund - Lybekshällarna - Lökhällarna. Itäraja on Lökhällarna, josta etelään Suomen aluevesirajalle. Eteläraja on Suomen aluevesiraja ja länsiraja Snöbåda - Kallbådan - Suomen aluevesiraja.

Ampuva hallintoyksikkö on Suomenlahden merivartiosto.

Lisätietoja p. 0295 426 003 ja ammunnan aikana VHF-kanavalla 16.

]]>
13.04.2021 07:59
Vaarallisen alueen pohjoisraja on Snöbåda - Fjärdgrund - Lybekshällarna - Lökhällarna. Itäraja on Lökhällarna, josta etelään Suomen aluevesirajalle. Eteläraja on Suomen aluevesiraja ja länsiraja Snöbåda - Kallbådan - Suomen aluevesiraja.

Ampuva hallintoyksikkö on Suomenlahden merivartiosto.

Lisätietoja p. 0295 426 003 ja ammunnan aikana VHF-kanavalla 16.

]]>
12.04.2021 14:09
Rajanylitysliikenne kasvoi Helsingin sataman rajanylityspaikalla

Suomenlahden merivartioston rajatarkastustoiminnan painopiste pysyi sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen seurauksena Helsingin satamassa. Helsingin sataman kautta Suomeen saapui viikolla 14 yhteensä 14 421 henkilöä, mikä on noin 3 300 matkustajaa, eli 30 % enemmän kuin edellisellä viikolla (viikko 13: 11 070). Käännytyspäätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet työllistivät sataman rajatarkastusyksikköä huomattavan paljon. Tarkempaa selvitystyötä vaativia, niin sanottuja II-linjan rajatarkastuksia maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi tehtiin viikon 14 aikana 205 (viikko 13: 165). Viikon 14 aikana Helsingin Satamassa käännytettiin 58 henkilöä (viikko 13: 46). Yleisimpänä käännytysperusteena oli uhka kansanterveydelle sekä pyrkiminen Suomeen sellaiseen työhön, joka ei kuulu yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta välttämättömien työtehtävien piiriin. Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. Pelkästään koronatestitodistus, todistus sairastetusta koronasta tai koronarokotustodistus ei oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloa.

Suomenlahden merivartiosto tukee rajatarkastustehtäviensä ohella päivittäin Helsingin ja Vantaan kaupunkeja pakollisia terveystarkastuksia koskevissa järjestelyissä Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Helsinki ja Vantaa ovat osoittaneet Suomenlahden merivartiostolle virka-apupyynnöt Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman rajanylityspaikoilla toimeenpantavien pakollisten terveystarkastusten tukemiseksi.

SLMV:n rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa. Lisäksi Tallinnassa toimivat rajavartiomiehet tekivät yhteistyötä Tallinna - Helsinki välillä operoivien laivayhtiöiden kanssa. Tallinnassa tapahtuvalla toiminnalla kyetään parantamaan rajatarkastusten sujuvuutta Helsingin satamassa. Näin ollen matkustajien informointi Tallinnassa hyödyttää matkustajien ohella sekä laivayhtiöitä että rajatarkastusviranomaisia. Suomenlahden merivartioston toimesta Tallinnan satamassa annetun informaation perusteella viikon 14 aikana 41 henkilöä (vko 13: 29) luopui matkustusaikeistaan Suomeen, tai päätti siirtää Suomeen suuntautuvan matkansa ajankohtaa. Toiminta Tallinnan satamassa tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Viron poliisi ja rajavartioviraston pohjoisen prefektuurin rajavartijoiden kanssa.

Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastustoiminta

Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä pysyi suunnilleen viikon 13 tasolla. Viikon 14 aikana Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui sisärajaliikenteessä muista Schengen-valtioista 3 804 henkilöä (viikko 13: 4 089). Ulkorajaliikenteessä (muualta kuin Schengen-valtioista Suomeen saapuvassa liikenteessä) Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui viikolla 14 yhteensä 2 450 henkilöä (viikko 13: 2 395). Rajatarkastuksia tehtiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla viikon 14 aikana yhteensä 8 732 matkustajalle.

Tarkempaa selvitystyötä vaativia, niin sanottuja II-linjan rajatarkastuksia maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi, sekä hallinnollisen tutkinnan toimenpiteitä oli alhainen kokonaismatkustajamäärä huomioiden edelleen huomattavasti. Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti sisärajaliikenteessä viikon 14 aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 18 henkilöä. Käännytysten pääasiallisena syynä oli pyrkiminen Suomeen muussa kuin 27.1.2021 voimaan tulleen valtioneuvoston päätöksen mukaisessa tarkoituksessa, esimerkiksi ei välttämättömäksi katsottavassa työmatkaliikenteessä. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalla evättiin viikon 14 aikana yhden henkilön maahanpääsy.

Rikostorjunta on osa rajaturvallisuuden ylläpitoa

Viikolla 14 Suomenlahden merivartiostossa aloitettiin 12 uutta esitutkintaa, joissa rikosnimikkeinä olivat mm. valtionrajarikos ja väärän henkilötiedon antaminen. Suomenlahden merivartioston asiakirjatutkinnan toimesta havaittiin viikolla 14 yhden tapauksen yhteydessä yksi väärennetty / väärin käytetty asiakirja.

Meripelastustehtävien lukumäärässä kasvua

Suomenlahden merivartiostolla oli kuluneen viikon 14 aikana yhteensä 14 meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää merialueella. Tehtävissä oli mukana myös jäihin putoamisia. Kaikissa jäihin vajoamisissa oli ainekset tragediaan, mutta kuolonuhreilta onneksi vältyttiin. Vakavin tapahtuma sattui tiistaina 6.4. Kotkan Kaarniemenlahdella, jossa henkilö vajosi jään läpi ja ehti olla veden alla useita minuutteja. Uhri saatiin elvytettyä Kymenlaakson pelastuslaitoksen ensihoidon toimesta ja kuljetettiin jatkohoitoon.

Jäiden lähdön myötä huvialusten vesiliikenne Suomenlahdella on alkanut. Suomenlahden merivartiosto korostaa, että veneilykauden ensimmäisiin merimatkoihin kannattaa valmistautua erityisellä huolellisuudella. Huomiota tulisi kiinnittää aluksen tekniikan ja navigointivälineiden kuntoon sekä viestivälineiden, kuten kännykän, toimintakuntoon ja asianmukaiseen suojaamiseen. Lämpimän pukeutumisen merkitys korostuu jääkylmässä merivedessä veneiltäessä. Ilman asianmukaista pukeutumista hypotermia uhkaa mereen pudottaessa välittömästi. Merimatkasta reitteineen ja arvioituine saapumisaikoineen kannattaa informoida jotakuta läheisistä etukäteen.

Suomenlahden merivartiostolla oli tammi-maaliskuussa 2021 yhteensä 45 meripelastustehtävää. Vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana tehtävien lukumäärä oli käytännössä sama (tammi-maaliskuu 2020: 44 meripelastustehtävää). Alkuvuoden tehtävät erosivat kuitenkin merkittävästi vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen tehtävistä sisällöltään. Vuoden 2021 alun talvisista olosuhteista johtuen meripelastustehtävissä oli huomattava määrä (26 kpl) jäihin putoamisten aiheuttamia pelastustilanteita. Vuotta aiemmin, vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä meripelastustehtävissä korostuivat mm. ajelehtivien / irti päässeiden veneiden aiheuttamat epävarmuustilanteet. Vuoden 2021 tammi-maaliskuussa Suomenlahden merivartiostolla oli yhteensä 23 hätätilannetta (Q1 / 2020: 13 kpl).

SLMV:n komentaja luovutti merivartiolinjan varusmiehille rajajoukko -tunnukset

Merivoimien rannikkoprikaati yhteistyössä Suomenlahden merivartioston rajavartiomiesten kanssa kouluttaa varusmiehiä merivartioston reserviin. Koulutusta annetaan omalla merivartiokoulutushaaralla. Koulutuskokonaisuus on monipuolinen ja sen myötä varsin suosituksi osoittautunut tapa suorittaa varusmiespalvelus. Koulutuksen sisältöön kuuluu mm. tiedustelua, valvontaa sekä etsintä- ja kiinniottotehtäviä vaativissa saaristo-olosuhteissa. Koulutus jakautuu 165 päivän miehistötehtäviin, sekä 347 päivän aliupseeri- ja reserviupseeritehtäviin. Palveluksensa päätteeksi koulutushaaran käyneet varusmiehet sijoitetaan merivartioston reserviin. Suomenlahden merivartioston komentaja, kommodori Risto Jääskeläinen, luovutti perjantaina 9.4. Porkkalan merivartioasemalla merivartiotukinnon suorittaneille varusmiehille rajajoukko -tunnukset.

]]>
12.04.2021 13:38

Viikolla 14/2021 länsirajalla Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Karesuvannon rajanylityspaikoilla rajanylittäjiä oli yhteensä 5874. Rajanylitysliikenteen määrä nousi noin 5 % edelliseen viikkoon (vko 13) verrattuna. Rajanylitysliikenne oli nyt noin 89 % vilkkaampaa kuin vuonna 2020 vastaavana aikana (jolloin sisärajavalvonta oli ollut palautettuna kolme viikkoa).


Norjan vastaisella rajalla Kilpisjärven, Karigasniemen, Kivilompolon, Nuorgamin, Näätämön ja Utsjoen rajanylityspaikoilla rajanylityksiä oli viikolla 14 yhteensä 2234. Liikennettä oli noin 32 % enemmän kuin viikolla 13. Vuoteen 2020 verrattuna (jolloin sisärajavalvontaa oli tehty kolme viikkoa) rajanylitysliikenteen määrä kasvoi nyt noin 76 %.

Sisärajaliikenteen kasvu verrattaessa vastaavaan aikaan viime vuonna selittyy suurelta osin erilaisilla ja tiukemmilla rajanylitysliikenteen rajoituksilla. Vuosi sitten, 8.4.2020 alkaen, rajaliikenteestä annettujen rajoitusten mukaisesti sallittua liikennettä oli vain Suomeen paluuliikenne, välttämättömän työmatkaliikenne luontaiselle työssäkäyntialueelle sekä yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävään työhön liittyvä liikenne. Nämä suositukset olivat voimassa toukokuun 2020 alkuun saakka.

Maahantulotarkastusten ja pistokokein tehdyin maastalähtötarkastusten perusteella arvioidaan, että Ruotsin vastaisella rajalla (pl. Tornio) rajanylittäjistä on ollut viime viikolla suomalaisia noin 70 %, ruotsalaisia 15 % ja muut kolmannen maiden kansalaisia. Norjan vastaisella rajalla arvioidaan, että rajanylittäjistä on ollut suomalaisia 42 %, norjalaisia 27 % ja muut kolmannen maiden kansalaisia.

Rajaliikenne Lapin rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla 5.-11.4.2021:


SUOMEN JA RUOTSIN VASTAINEN RAJA (pl. Tornio)

yhteensä 5874 henkilöä
- 5.4. maanantai 655 henkilöä
- 6.4. tiistai 901 henkilöä
- 7.4. keskiviikko 900 henkilöä
- 8.4. torstai 1012 henkilöä
- 9.4. perjantai 1112 henkilöä
- 10.4. lauantai 660 henkilöä
- 11.4. sunnuntai 634 henkilöä

Suomen ja Ruotsin vastaisella rajalla Tornion rajanylityspaikan valvonnasta ja tilastoinnista vastaa Länsi-Suomen merivartiosto.


SUOMEN JA NORJAN VASTAINEN RAJA

yhteensä 2234 henkilöä
- 5.4. maanantai 232 henkilöä
- 6.4. tiistai 309 henkilöä
- 7.4. keskiviikko 381 henkilöä
- 8.4. torstai 397 henkilöä
- 9.4. perjantai 420 henkilöä
- 10.4. lauantai 241 henkilöä
- 11.4. sunnuntai 254 henkilöä


LAPIN ITÄRAJA

Suomen ja Venäjän vastaisella rajalla rajanylitysliikenne koostuu tällä hetkellä lähes kokonaan puuhaketta kuljettavista rekoista.


LAPIN RAJAVARTIOSTON VALVOMAT LENTOASEMAT

Rovaniemen, Kittilän, Ivalon ja Enontekiön lentokentille ei tullut viikolla 14 kansainvälistä lentoliikennettä.


Rajavartiolaitoksen ohjeistus matkustajille maahantuloa koskien: www.raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona

Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksista rajanylitysliikenteeseen: www.raja.fi/usein-kysytyt-kysymykset-korona

]]>
08.04.2021 12:05
Kainuun rajavartioston apulaiskomentajana huhtikuusta 2019 alkaen työskennellyt everstiluutnantti Jarkko Kolehmainen siirtyy uusiin tehtäviin Rajavartiolaitoksen esikuntaan 1.5.2021 alkaen. Kolehmaisen siirtyessä uusiin tehtäviin hoitaa Kainuun rajavartioston apulaiskomentajan tehtävää 1.5. – 30.6.2021 määräajan majuri Mikko Kauppila ja 1.7.2021 alkaen tehtävään astuu everstiluutnantti Tommi Tiittanen, joka siirtyy Kainuun rajavartiostoon Rajavartiolaitoksen esikunnasta rajaturvallisuusasiantuntijan tehtävästä.

Tehtävässään viimeistä kuukautta toimiva everstiluutnantti Jarkko Kolehmainen toteaa, että on ollut kunnia ja antoisaa saada toimia Kainuun rajavartioston apulaiskomentajana tämän noin kahden vuoden ajan. ”Kainuun rajavartiostossa on aina ollut hieno yhdessä tekemisen meininki, mikä ulottuu myös hyvin toimivaan ja tuloksekkaaseen yhteistyöhön muiden Kainuussa ja Koillismaalla toimivien viranomaisten kanssa. Lämmin kiitos ammattitaitoisille, yhteistyökykyisille ja luotettaville Kainuun rajavartioston rajaturvallisuuden ammattilaisille sekä yhteistyökumppaneillemme. Toivotan Teille kaikille menestystä tehtävissänne ja näinä poikkeuksellisina aikoina lujaa terveyttä!”

Kainuun rajavartioston apulaiskomentaja vastaa Kajaanissa toimivan esikunnan työskentelystä. Esikunnan tehtävänä on muun muassa tukea ja ohjata Kainuun rajavartioston rajavartioasemien ja rajanylityspaikkojen toimintaa. Esikunnan henkilöstötoimistossa, johtokeskuksessa ja rajatoimistossa työskentelee noin 30 henkilöä. Samassa toimipisteessä Kajaanissa työskentelee myös Rajavartiolaitoksen esikunnan henkilöstöä henkilöstö- ja taloushallinnon sekä teknillisen alan tehtävissä.

Majuri Mikko Kauppilan hoitaessa apulaiskomentajan tehtäviä, toimii Kainuun rajavartioston rajatoimiston päällikkönä kapteeni Jouko Kinnunen. Jouko Kinnusen seuraajana rajatarkastusupseerin tehtävissä aloittaa 1.5.2021 lukien kapteeni Vesa Heikkinen.

Lisätietoja: toimistopäällikkö, majuri Mika Keränen, +35829 42 4000 (vaihde)

]]>
08.04.2021 11:22

- Itärajan läheisyydessä liikuttaessa tulee muistaa, että rajavyöhykkeelle meneminen vaatii aina luvan. Luvatta rajavyöhykkeellä liikkuminen on rangaistavaa, Lapin rajavartioston apulaiskomentaja everstiluutnantti Janne Kurvinen toteaa.

Rajavyöhykelupa voidaan myöntää, jos siihen on esimerkiksi asumisesta, elinkeinosta tai harrastuksesta johtuva hyväksyttävä syy eikä luvassa annetun oikeuden käyttäminen vaaranna rajajärjestystä tai rajaturvallisuuden ylläpitämistä.

Rajavyöhykelupaa voi hakea sähköisesti. Ohjeet löytyvät Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta: https://raja.fi/rajavyohykelupa.


Maastoon vain asianmukaisilla varusteilla ja välineillä


Liikkujien on hyvä varautua kelien nopeisiin muutoksiin Lapin tuntureilla ja muuallakin maastossa.

- Keliolosuhteet saattavat muuttua hyvinkin nopeasti tunturissa ollessa, mikä voi vaikeuttaa etenemistä ja johtaa eksymiseen kokeneemmankin kulkijan, saatika sitten ensimmäistä kertaa tunturiin vaeltamaan lähteneen, apulaiskomentaja Kurvinen muistuttaa.

Jotta liikkuminen maastossa olisi mahdollisimman turvallista, kannattaa muistaa varautuminen ja lähteä liikkeelle vain asianmukaisilla varusteilla ja välineillä sekä maltilla varustettuna. On hyvä myös ottaa selvää, onko aiotulle alueelle annettu esimerkiksi lumivyöryvaroitus sekä pitää läheiset tietoisena omasta liikkumisesta ja suunnitelmista.

- Lisäksi on hyvä arvioida rehellisesti omat taidot ja kyvyt. Aamun auringonpaiste Käsivarren tunturialueella ei aina ole tae iltapäivän olosuhteista, joten retket maastoon kannattaakin suunnitella huolellisesti. Huonot olosuhteet vaikeuttavat myös viranomaisten toimintaa mahdollisessa etsintä- ja pelastustilanteessa, joten apua voi joutua odottamaan pitkäänkin, apulaiskomentaja Kurvinen sanoo.

]]>
08.04.2021 10:18
Suomessa talvisäilytyksessä olleen huvialuksen noutoon ja turvalliseen merenkulkuun tarvittavan minimimiehistön maahan saapuminen rajanylityspaikan kautta sen aukioloaikoina luetaan ulkorajaliikennettä koskevan rajoitusluokan 2 (rajoitusluokka 2 koskee muun muassa Venäjää) mukaiseksi muuksi välttämättömäksi ja perustelluksi syyksi, joka vaatii henkilökohtaista läsnäoloa.

Rajanylitysliikenteen rajoitukset perustuvat valtioneuvoston päätöksiin ja edellä kuvattu menettely koskee vain huvialusten noutoon ja siirtoon liittyvää henkilöliikennettä rajanylityspaikkojen kautta niiden aukioloaikana. Maassa oleskelua esimerkiksi vuorokausia kestävissä huoltotöissä ei sallita.

Maahantuloedellytysten täyttyminen ratkaistaan aina tapauskohtaiseen harkintaan perustuen rajanylityspaikalla rajatarkastusviranomaisen toimesta. Huvialusta Suomesta noutamaan saapuvien henkilöiden tulee rajatarkastuksessa todistaa maahantulonsa tarkoitus asiakirjoin. Sujuvan rajanylityksen varmistamiseksi mukana tulee olla asiakirjat, joilla voidaan todentaa huvialuksen tai -veneen omistussuhde sekä huvialuksen talvisäilytyspaikkakunta ja -telakka Suomessa.

Suomesta huvialuksella EU- ja Schengen maiden ulkopuolelle poistuttaessa tulee käydä rajatarkastuksessa huvialusliikenteen rajanylityspaikalla. Tarkemmat ohjeet rajatarkastuksia koskevista menettelyistä, kuten rajanylityspaikalle annettavasta ennakkoilmoituksesta, löytyvät Rajavartiolaitoksen internetsivuilta.

Rajanylityspaikoilla suoritettavien terveysturvallisuustoimenpiteiden toimeenpanosta vastaavat terveysviranomaiset. Matkustamisen terveysturvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että kaikki Suomeen saapuvat perehtyvät maahantuloa koskeviin ohjeisiin ja vaatimuksiin sekä toimintaprosessiin rajanylityspaikoilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa verkkosivuillaan matkustamiseen liittyvistä terveysturvallisuustoimista Covid-19 -pandemiatilanteessa valtakunnallisella tasolla. On tärkeää huomioida, että rajanylityspaikoilla tehtävissä terveysturvallisuustoimenpiteissä voi olla alueellisia eroavaisuuksia.

Matkustaminen ja koronaviruspandemia - Infektiotaudit ja rokotukset - THL

Rajavartiolaitos ei ota kantaa muiden valtioiden mahdollisesti asettamiin rajoituksiin maahan saapumiseen tai maasta poistumiseen liittyen. Huvialuksen päällikkö ja/tai omistaja ovat velvollisia selvittämään itse esimerkiksi mahdolliset Venäjän asettamat rajanylitysliikenteen rajoitukset.

Huvialusten siirtomahdollisuus Saimaalta merelle ja päinvastoin Saimaan kanavan kautta on mahdollista 1.-31.5.2021 välisenä aikana. Huvialusten siirto Suomeen tai Suomesta Saimaan kanavan kautta edellyttää ennakkoilmoitusta. Ennakkoilmoitus veneen siirrosta tulee toimittaa hyvissä ajoin ja viimeistään 2 arkipäivää ennen suunniteltua huvialuksen siirtoa. Ilmoitus toimitetaan osoitteeseen rajatarkastus.nuijamaa (at) raja.fi
Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • miehistön / huvialuksen saapuminen Suomeen: ajankohta ja rajanylityspaikka
  • miehistön ja aluksen tiedot, jotka tulee toimittaa huvialuksen miehistöluettelolla. Miehistön tietoihin tulee sisällyttää tarvittaessa passitietojen lisäksi viisumin tiedot
  • ilmoitukseen tulee liittää telakointia koskeva sopimus tai tiedot aluksen säilytyspaikasta (telakointipaikkakunta, telakointiyritys tai satama)

Siirrossa on huomioitava mahdollinen jäätilanne, jota voi seurata esim. seuraavilta sivuilta www.vesi.fi/jäätilanne sekä www.ymparisto.fi - Vesistöjen jäänpaksuus.

Tiedotetta on muokattu 15.4.2021.

]]>
08.04.2021 07:41
Rajojen valvonta

Rajavartioston valvomalla maastorajalla ei havaittu maaliskuussa yhtään henkilöiden aiheuttamaa luvatonta rajanylitystä.

Rajavartiosto toteutti 10 yhteistoimintapartiota Itä-Suomen poliisin kanssa maaliskuun aikana. Partioiden aikana valvottiin muun muassa valtakunnan rajaa ja rajavyöhykettä, maastoliikennettä vesistöillä ja maastoliikennereiteillä, sekä suoritettiin ajotapa- ja nopeusvalvontaa syrjäseuduilla.

Rajatarkastukset

Pohjois-Karjalan rajavartioston komentajan eversti Marko Turusen 16.2.2021 tekemällä päätöksellä Niiralan rajanylityspaikan henkilöliikenteen aukioloaikaa rajoitettiin Valtioneuvoston 11.2.2021 tekemän päätöksen mukaisesti 19.2.2021 klo 00.00 alkaen. Maaliskuussa Niiralan rajanylityspaikka ei ole ollut avoinna henkilöliikenteelle klo 20.00 – 09.00 välisenä aikana välttämätöntä ja kiireellistä henkilöliikennettä lukuun ottamatta. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske tavaraliikennettä.

Niiralan rajanylityspaikalla suoritettiin maaliskuussa 11 525 rajatarkastusta. Rajanylitysten määrä väheni vuoden 2020 maaliskuuhun (52 889) verrattuna noin 78,2 prosenttia. Valtioneuvoston päätöksellä 19.3.2020 alkanut rajanylitysliikenteen rajoittaminen on vähentänyt päivittäisen rajaliikenteen määrää.

Suomalaisia rajanylittäjiä oli maaliskuussa 1335 (noin 11,6 prosenttia) ja venäläisiä rajanylittäjiä 9854 (noin 85,5 prosenttia). Muiden maiden kansalaisia oli 336 (noin 2,9 prosenttia) kokonaisliikenteestä. Tilastovertailuna vuoden 2020 maaliskuussa suomalaisten osuus oli noin 45 prosenttia (23 788) ja venäläisten osuus noin 54 prosenttia (28 495).

Joensuun lentoasemalla suoritettiin maaliskuussa 19 rajatarkastusta Schengen-alueen rajan ylittäville henkilöille.

Lieksan Inarin tilapäisen rajanylityspaikan kautta rajan ylitti maaliskuussa 792 henkilöä.

Siun Sote jatkoi maahan saapuvien henkilöiden koronatestauksia Niiralan rajanylityspaikalla. Testejä tehdään päivittäin klo 09.00- 20.00. Rajavartiosto tekee tiivistä yhteistyötä Siun Soten kanssa rajanylityspaikalla tehtävien testien ja terveysturvallisuuden edistämisessä. Koronatestaus jatkuu toistaiseksi.

Rikostorjunta

Maaliskuussa Pohjois-Karjalan rajavartioston suorittaman valvonnan yhteydessä havaittiin yksi ajoneuvorikkomus, yksi liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kaksi radiolaiterikkomusta.

Rikkomusten seuraamuksina annettiin neljä sakkoa.

Sotilaallinen maanpuolustus

Rajajääkärikomppania järjesti saapumiserälle 1/21 ensimmäisen ampumaharjoituksen 8. – 11.3.2021 Hiienvaarassa. Harjoitus onnistui paikoitellen hyytävän kylmistä olosuhteista huolimatta. Rajajääkärikomppanian koulutuksessa siirryttiin erikoiskoulutusjaksolle 22.3.2021. Käytännössä erikoiskoulutusjaksolle siirtyminen tarkoittaa aliupseerikurssin alkamista ja saapumiserän järjestämistä joukkotuotannon mukaisiin ryhmiin. Rajajääkärikomppania kotiutti 17.3.2021 kaksi 255 vuorokautta palvellutta varusmiestä.

Muut asiat

Maaliskuun aikana Pohjois-Karjalan rajavartiosto tuki kymmenien henkilöiden työpanoksella sisärajavalvontaa Länsi-Suomen merivartioston ja Lapin rajavartioston alueilla.

Lisätietoja antaa rajavartioston apulaiskomentaja, puh. 0295 423 000.

]]>
07.04.2021 11:54
Vuonna 2014 käyttöön otettu Turva on alusta asti suunniteltu käyttämään ympäristöystävällisiä polttoaineita. Tällä hetkellä Turva kulkee nestemäisellä maakaasulla (LNG), jota aluksella kuluu tuhat tonnia vuodessa.

Koetankkauksessa käytetty biokaasu eli LBG tuli Gasumin Turun tuotantolaitokselta ja on kokonaan valmistettu kierrätettävästä aineesta. LNG sen sijaan on vähintään osittain öljytuotannon sivutuote. Näitä kahta polttoainetta voidaan sekoittaa ja käyttää samoilla aluksilla. Biokaasun avulla meriliikenteen päästöjä voidaan vähentää jopa 30 – 60 prosenttia. Koska Gasum tuottaa biokaasua myös Turun laitoksellaan, on Turvan mahdollista jatkossa tankata kokonaan kotimaista biokaasua.

Biokaasun käyttö on kuitenkin tällä hetkellä kallista, sillä kaasun EU-tason sääntely eli ole vielä voimassa. Rajavartiolaitoksen alusyksikön päällikön, komentaja Marko Aheriston mukaan kokonaan biokaasun käyttöön siirtyminen on tällä hetkellä merkittävästi kalliimpaa kuin LNG:n käyttö, mutta vähäpäästöiset polttoaineet ovat tulevaisuuden trendi.

- Biokaasu tulee joka tapauksessa olemaan potentiaalinen vaihtoehto ja harkitsemme vakavasti siirtymistä sen käyttöön, toteaa Aheristo.

96 metriä pitkä vartiolaiva Turva on ensimmäinen Suomen valtion aluksista, joka käy nestemäisellä maakaasulla. Nyt tehtävä tankkaus on osa Rajavartiolaitoksen strategiaa entistä vähäpäästöisempään kalustoon siirtymisestä.

Rajavartiolaitos on parhaillaan hankkimassa kahta uutta vartiolaivaa korvaamaan vanhentunutta kalustoa. Näiden alusten hankinnassa polttoainejoustavuus ja ympäristöystävällisyys ovat tärkeitä kriteerejä.

Lisätietoja:

Komentaja Marko Aheristo, Rajavartiolaitoksen teknillinen osasto, marko.aheristo@raja.fi, +358295420451

Komentaja Mikko Simola, Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja, Rajavartiolaitos, mikko.simola@raja.fi +358295426002

]]>
06.04.2021 13:29

Viikolla 13/2021 länsirajalla Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Karesuvannon rajanylityspaikoilla rajanylittäjiä oli yhteensä 5600. Rajanylitysliikenteen määrä nousi noin 4 % edelliseen viikkoon (vko 12) verrattuna. Rajanylitysliikenne oli nyt noin 27 % vilkkaampaa kuin vuonna 2020 vastaavana aikana (jolloin sisärajavalvonta oli ollut palautettuna kaksi viikkoa).


Norjan vastaisella rajalla Kilpisjärven, Karigasniemen, Kivilompolon, Nuorgamin, Näätämön ja Utsjoen rajanylityspaikoilla rajanylityksiä oli viikolla 13 yhteensä 1694. Liikennettä oli noin 39 % vähemmän kuin viikolla 12. Vuoteen 2020 verrattuna (jolloin sisärajavalvontaa oli tehty kaksi viikkoa) rajanylitysliikenteen määrä laski nyt noin 32 %.


Maahantulotarkastusten ja pistokokein tehdyin maastalähtötarkastusten perusteella arvioidaan, että Ruotsin vastaisella rajalla (pl. Tornio) rajanylittäjistä on ollut viime viikolla suomalaisia noin 74 %, ruotsalaisia 18 % ja muut kolmannen maiden kansalaisia. Norjan vastaisella rajalla arvioidaan, että rajanylittäjistä on ollut suomalaisia 40 %, norjalaisia 22 % ja muut kolmannen maiden kansalaisia.


Pääsiäisen liikenne vilkkaampaa kuin vuosi sitten

Tarkasteltaessa pääsiäisen ajan liikennettä kiirastorstaista toiseen pääsiäispäivään (torstai-maanantai), Ruotsin vastaisella rajalla pääsiäisliikenne oli tänä vuonna noin 170 % vilkkaampaa kuin vuosi sitten (vuonna 2021 pääsiäisen ajan rajanylittäjiä oli 3614 ja vuonna 2020 heitä oli 1335). Norjan vastaisella rajalla pääsiäisen ajan (torstai-maanantai) rajanylitysliikenne kasvoi noin 41 % viime vuoden pääsiäisliikenteeseen verrattuna (vuonna 2021 rajanylittäjiä oli 800 ja vuonna 2020 heitä oli 566).


Rajaliikenne Lapin rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla 29.3.-4.4.2021:


Suomen ja Ruotsin vastainen raja (pl. Tornio)

yhteensä 5600 henkilöä
- 29.3. maanantai 863 henkilöä
- 30.3. tiistai 858 henkilöä
- 31.3. keskiviikko 920 henkilöä
- 1.4. torstai 1094 henkilöä
- 2.4. perjantai 751 henkilöä
- 3.4. lauantai 580 henkilöä
- 4.4. sunnuntai 534 henkilöä

Suomen ja Ruotsin vastaisella rajalla Tornion rajanylityspaikan valvonnasta ja tilastoinnista vastaa Länsi-Suomen merivartiosto.


Suomen ja Norjan vastainen raja

yhteensä 1694 henkilöä
- 29.3. maanantai 394 henkilöä
- 30.3. tiistai 360 henkilöä
- 31.3. keskiviikko 369 henkilöä
- 1.4. torstai 202 henkilöä
- 2.4. perjantai 139 henkilöä
- 3.4. lauantai 115 henkilöä
- 4.4. sunnuntai 115 henkilöä


Lapin itäraja

Suomen ja Venäjän vastaisella rajalla rajanylitysliikenne koostuu tällä hetkellä lähes kokonaan puuhaketta kuljettavista rekoista.


Lapin rajavartioston valvomat lentoasemat

Rovaniemen lentoasemalla tehtiin maahantulotarkastus 2 henkilölle. Kittilän, Ivalon ja Enontekiön lentokentille ei tullut viikolla 13 kansainvälistä lentoliikennettä.

]]>
06.04.2021 12:56
Jäätilanne on muodostunut erittäin heikoksi ja arvaamattomaksi. Siitäkin huolimatta jääkentällä tavataan edelleen liikkujia. Samaan aikaan on veneilykausi alkamassa ja pääsiäistä vietettiin myös saaristossa. Hajoava jää ja kovat tuulet aiheuttivat sen, että vedessä ja väyläalueilla on rannasta liikkeelle lähtenyttä materiaalia, kuten tukkeja, laiturin osia jopa betoniponttonilaituri. Jos veneilykautesi on jo alkanut, niin muista tähystyksen tärkeys ja suhteuta nopeutesi vallitseviin olosuhteisiin, niin että ehdit väistämään yllättäviäkin esteitä.

Länsi-Suomen merivartiosto jatkaa edelleen sisärajavalvontaa valtioneuvoston päätösten mukaisesti. Pääsiäisviikon aikana aloitettiin viisi uutta esitutkintaa ja kirjoitettiin viisi sakkorangaistusta rajanylitysliikenteeseen liittyen. Viime aikoina ovat lisääntyneet tapaukset, joissa samat henkilöt yrittävät toistuvasti rajan yli ilman riittäviä perusteita. Edeltävällä viikolla mm. Tornissa otettiin kiinni kahdesti henkilö, joka pyrki Suomen maahantulokiellon voimassa ollessa.

Länsi-Suomen merivartiosto toivottaa turvallista kevään alkua!

]]>
06.04.2021 11:25
Helsingin sataman rajanylityspaikalla edelleen runsaasti rajatarkastusten jatkotoimenpiteitä

Suomenlahden merivartioston rajatarkastustoiminnan painopiste pysyi sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen seurauksena Helsingin satamassa. Helsingin sataman kautta Suomeen saapui viikolla 13 yhteensä 11 070 henkilöä, mikä on noin 400 matkustajaa enemmän kuin edellisellä viikolla (viikko 12: 10 667). Käännytyspäätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet työllistivät sataman rajatarkastusyksikköä edelleen merkittävällä tavalla. Tarkempaa selvitystyötä vaativia, niin sanottuja II-linjan rajatarkastuksia maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi tehtiin viikon 13 aikana 165 (viikko 12: 214). Viikon 13 aikana Helsingin Satamassa käännytettiin 46 henkilöä (viikko 12: 63). Yleisimpänä käännytysperusteena oli uhka kansanterveydelle sekä pyrkiminen Suomeen sellaiseen työhön, joka ei kuulu yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta välttämättömien työtehtävien piiriin. Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. Pelkästään koronatestitodistus, todistus sairastetusta koronasta tai koronarokotustodistus ei oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloa.

Suomenlahden merivartiosto tukee rajatarkastustehtäviensä ohella päivittäin Helsingin ja Vantaan kaupunkeja pakollisia terveystarkastuksia koskevissa järjestelyissä Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Helsinki ja Vantaa ovat osoittaneet Suomenlahden merivartiostolle virka-apupyynnöt Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman rajanylityspaikoilla toimeenpantavien pakollisten terveystarkastusten tukemiseksi.

SLMV:n rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa. Lisäksi Tallinnassa toimivat rajavartiomiehet tekivät yhteistyötä Tallinna - Helsinki välillä operoivien laivayhtiöiden kanssa. Tallinnassa tapahtuvalla toiminnalla kyetään parantamaan rajatarkastusten sujuvuutta Helsingin satamassa. Näin ollen matkustajien informointi Tallinnassa hyödyttää matkustajien ohella sekä laivayhtiöitä että rajatarkastusviranomaisia. Suomenlahden merivartioston toimesta Tallinnan satamassa annetun informaation perusteella viikon 13 aikana noin 30 henkilöä luopui matkustusaikeistaan Suomeen tai päätti siirtää Suomeen suuntautuvan matkansa ajankohtaa. Toiminta Tallinnan satamassa tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Viron poliisi ja rajavartioviraston pohjoisen prefektuurin rajavartijoiden kanssa.

Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastustoiminta

Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajamäärä nousi noin sadalla matkustajalla edelliseen viikkoon verrattuna. Viikon 13 aikana Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui sisärajaliikenteessä muista Schengen-valtioista 4089 henkilöä (viikko 12: 3967). Ulkorajaliikenteessä (muualta kuin Schengen-valtioista Suomeen saapuvassa liikenteessä) Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui viikolla 13 yhteensä 2 395 henkilöä (viikko 12: 2484). Rajatarkastuksia tehtiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla viikon 13 aikana yhteensä 8922 matkustajalle.

Tarkempaa selvitystyötä vaativia, niin sanottuja II-linjan rajatarkastuksia maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi, sekä hallinnollisen tutkinnan toimenpiteitä oli alhainen kokonaismatkustajamäärä huomioiden edelleen huomattavasti. Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti sisärajaliikenteessä viikon 13 aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 38 henkilöä. Käännytysten pääasiallisena syynä oli pyrkiminen Suomeen muussa kuin 27.1.2021 voimaan tulleen valtioneuvoston päätöksen mukaisessa tarkoituksessa, esimerkiksi ei-välttämättömäksi katsottavassa työmatkaliikenteessä. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalla evättiin viikon 13 aikana yhteensä neljän henkilön maahanpääsy.

Rikostorjunta on osa rajaturvallisuuden ylläpitoa

Viikolla 13 Suomenlahden merivartiostossa aloitettiin kahdeksan uutta esitutkintaa, joissa rikosnimikkeenä oli muun muassa epäilty valtionrajarikos.

Huvialusliikenne on käynnistynyt - edelleen myös jäihin putoamisia

Suomenlahden merivartiostolla oli viikon 13 aikana yhteensä 13 meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää merialueella. Kolmessa näistä tapauksista merenjäällä liikkunut henkilö putosi jäihin. Yhdessä tapauksessa henkilö putosi jäihin mönkijällään ajaen. Kaikissa jäihin vajoamisissa oli tragedian ainekset, mutta kuolonuhreilta onneksi vältyttiin. Espoon Suvisaaristossa kaatui sunnuntai-iltana 4.4. melontaretkellä ollut henkilö kanootteineen. Ilman kuivapukua merellä liikkuneen henkilön onnistui pitää kaatuneesta kajakistaan kiinni siihen asti, kunnes kajakki ajautui saaren rantaan. Suomenlahden merivartioston Helsingin merivartioaseman partioveneen miehistö onnistui pelastamaan henkilön karikkoisesta saaresta pintapelastajaa käyttäen. Kylmettynyt henkilö kuljetettiin ensihoidon toimenpiteiden kohteeksi.

Suomenlahden merivartiosto korostaa, että veneilykauden ensimmäisiin merimatkoihin kannattaa valmistautua erityisellä huolellisuudella. Huomiota tulisi kiinnittää aluksen tekniikan ja navigointivälineiden kuntoon sekä viestivälineiden, kuten kännykän, toimintakuntoon ja asianmukaiseen suojaamiseen. Lämpimän pukeutumisen merkitys korostuu jääkylmässä merivedessä veneiltäessä. Ilman asianmukaista pukeutumista hypotermia uhkaa mereen pudottaessa välittömästi. Merimatkasta reitteineen ja arvioituine saapumisaikoineen kannattaa informoida jotakuta läheisistä etukäteen.

Läntinen ja keskinen Suomenlahti ovat käytännössä täysin jäistä vapaita. Itäisellä suomenlahdella rantojen läheisyydessä on vielä paikoin jääpeitettä. Myös aivan rantojen välittömässä läheisyydessä oleva jää on vaarallisen heikkoa, eikä se kestä edes ihmisen painoa.

]]>
06.04.2021 10:30
Vaalimaan rajanylityspaikalla kirjattiin tammi-maaliskuussa 57 000 (477 000 vuonna 2020 ja 502 000 vuonna 2019), Nuijamaalla 46 000 (619 000 vuonna 2020 ja 608 000 vuonna 2019), Vainikkalassa 0 (123 000 vuonna 2020 ja 131 000 vuonna 2019) ja Imatralla 20 000 (366 000 vuonna 2020 ja 351 000 vuonna 2019) rajanylitystä. Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla kirjattiin 4 900 (5 100 vuonna 2020 ja 6 000 vuonna 2019) rajanylitystä.

Rajavartiosto aloitti maaliskuussa yhden esitutkinnan törkeästä rattijuopumuksesta. Sakkoja rajavartiostossa määrättiin maaliskuussa yhteensä 19 kappaletta, joista kuusi ajoneuvorikkomuksesta ja viisi liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Muita nimikkeitä olivat mm. ulkomaalaisrikkomus ja lievä valtionrajarikos.

Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin maaliskuussa yksi väärennetty ADR-ajolupa.

Rajavartiosto esti maahantulon maaliskuussa 30 henkilöltä. Yleisin syy maahantulon estämiseen oli kansanterveyden vaarantuminen ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaaminen liittyen koronaviruspandemian takia annettuihin rajoituksiin. Lisäksi rajavartiosto toimeenpani neljä muiden viranomaisten tekemää käännytyspäätöstä.
* * *

Rajanylitykset kaakkoisrajalla

Maaliskuu 2019 2020 2021
Imatran rajanylityspaikka 130 931 76 150 7 216
Lappeenrannan lentoasema 0 0 0
Lappeenrannan satama 0 0 0
Mikkelin lentoasema 0 0 0
Nuijamaan rajanylityspaikka 234 454 133 823 17 662
Nuijamaan satama 0 0 0
Savonlinnan lentoasema 0 0 0
Vaalimaan rajanylityspaikka 179 574 94 189 20 867
Vainikkalan rajanylityspaikka 45 208 22 301 0
Parikkalan rajanylityspaikka 2 179 1 946 2 061
Kaikki yhteensä 592 346 328 409 47 806

Rajanylitykset kaakkoisrajalla

Tammi-maaliskuu 2019 2020 2021
Imatran rajanylityspaikka 350 510 366 285 20 366
Lappeenrannan lentoasema 221 0 0
Lappeenrannan satama 0 0 0
Mikkelin lentoasema 0 0 0
Nuijamaan rajanylityspaikka 608 156 619 032 45 890
Nuijamaan satama 0 9 0
Savonlinnan lentoasema 0 0 0
Vaalimaan rajanylityspaikka 501 786 477 294 57 106
Vainikkalan rajanylityspaikka 130 711 123 032 0
Parikkalan rajanylityspaikka 5 963 5 089 4 895
Kaikki yhteensä 1 597 347 1 590 740 128 257
]]>
01.04.2021 12:01
Rajatilanne säilyi maaliskuun aikana Kainuussa ja Koillismaalla vakaana. Rajanylitysliikenne oli edelleen vähäistä rajaliikenteen rajoitusten takia ja koostui pääosin raskaasta liikenteestä. Maaliskuussa poliisin kanssa suoritettiin yhteisiä maastoliikenteen valvontaan suunnattuja viranomaisyhteistyöpartioita Kainuun ja Koillismaan alueilla. Valvonnassa havaittiin muun muassa puuttuvia uralupia, moottorikelkan luovuttamisia alle 15-vuotiaille sekä yksi liikenneturvallisuuden vaarantaminen. Harvaan asutun alueen turvallisuustehtävissä Kainuun rajavartioston partiot osallistuivat mm. tieliikenneonnettomuustilanteen hoitoon. Kainuun rajavartiosto jatkoi sisärajavalvonnan tehtävien tukemista Ruotsin ja Norjan vastaisilla rajoilla.

Rajaliikenne

Kainuun rajavartioston valvomien rajanylityspaikkojen kautta matkusti maaliskuussa rajaliikenteen rajoituksista johtuen 4.661 (2019/3: 36.445) henkilöä, mikä oli noin 87 % vähemmän kuin vuoden 2019 maaliskuussa. Rajanylittäjistä matkusti Vartiuksen rajanylityspaikan kautta 4.234 (2019/3: 31.753) ja Kuusamon rajanylityspaikan kautta 422 (2019/3: 4.692) henkilöä. Kuusamon lentoaseman kautta saapui ja lähti yksi sisärajatarkastettu pienkone, tarkastettujen määrä oli 5 henkilöä. Kajaanin lentoasemalla ei ollut rajaliikennettä maaliskuun aikana.

Rajaliikenteen rajoitukset ovat voimassa ja Vartiuksen rajanylityspaikan aukiolo henkilöliikenteelle on edelleen rajoitettua. Kainuun rajavartioston komentajan, eversti Mika Rytkösen päätöksen mukaisesti Vartiuksen rajanylityspaikka on avoinna päivittäin henkilöliikenteelle kello 8.00 – 19.00 välisenä aikana. Aukioloajan rajoitus ei koske tavaraliikennettä eikä henkilöitä, joilla on välttämätön ja kiireellinen tarve rajan ylittämiseen rajoitetun aukioloajan ulkopuolella.

Kainuun SOTE toteutti edelleen maahan saapuvien matkustajien vapaaehtoista pikatestausta Vartiuksen rajanylityspaikalla. Testauksissa ei ilmennyt positiivisen testituloksen antaneita. Kuusamon rajanylityspaikalta ohjattiin henkilöliikenteen matkustajia vapaaehtoiseen koronatestiin Kuusamon terveyskeskukseen.

Rikkomuksia ja rikoksia

Maaliskuun aikana Kainuun rajavartiosto paljasti yhteensä seitsemän epäiltyä rikosta ja rikkomusta. Tapaukset liittyvät tie- sekä maastoliikennerikkomuksiin.

Harvaan asutun alueen turvallisuustehtävät

Kainuun rajavartiosto osallistui maaliskuun aikana yhteistyössä Oulun poliisilaitoksen kanssa maastoliikenteen valvontaan, mitä jatketaan suunnitellusti myös pääsiäisen yli. Lisäksi rajavartioston partiot osallistuivat maaliskuussa yhteen tieliikenneonnettomuuden avustustehtävään ja siihen liittyvään tapahtumapaikka tutkintaan sekä kolmelle ensivastetehtävälle.


Lisätietoja: Kapteeni Mauri Nygård puh +358 295 424 000 (vaihde)

]]>
31.03.2021 14:41
Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä rajajoilla voi liikkua jäätä pitkin siten, ettei rantaudu toisen valtion alueelle. Länsirajalla voi liikkua myös järvillä, mutta kulkeminen Ruotsin puolelle järveä pitkin ei ole sallittua, esimerkiksi Kilpisjärvellä.

- Sisärajavalvonnan lisäksi viranomaiset valvovat pääsiäisen aikaan yleisemminkin Lapin alueella maastoliikennettä. Hyvät kevät kelit saavat perinteisesti ihmiset liikkeelle. Teemmekin yhteispartiointia poliisin kanssa maastossa eri puolilla Lappia, Lapin rajavartioston apulaiskomentaja everstiluutnantti Janne Kurvinen kertoo.

- Vesistöillä liikuttaessa kannattaa kuitenkin nyt olla varovainen, jäätilanne on voinut tutussakin paikassa muuttua nopeasti heikoksi. Ja jos ei ole paikallistuntemusta, niin erityisesti jokialueilla liikkumista kannattaa välttää, apulaiskomentaja Kurvinen toteaa.


]]>
31.03.2021 10:05
Ruotsin rannikkovartioston alus Triton kävi Suomen aluevesillä 27.3.2021 enimmillään noin 0,2 meripeninkulman syvyydessä aluemeren ulkorajasta mitattuna. Länsi-Suomen merivartioston selvityksen perusteella aluksen liikehdintä on kuitenkin ollut Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen mukaista viatonta kauttakulkua. Asiassa ei ole syytä epäillä rikosta ja sen tutkinta on päätetty.

]]>