Solar - UV-indeksi - Lux
NYKYINEN UV-INDEKSI


0
Auringonsäteily

clear

67 w/m2

Auringonsäteily:
Huono

Aurinkoenergian tuotto:
Ei lainkaan

Nykyinen UV-INDEKSI-ilmoitus
UVIKuvaus
8Suojaamattomasta auringonpaisteesta johtuen erittäin suuri vahinkoriski. Ryhdy ylimääräisiin varotoimiin.
6-7Suojaamattomasta auringonpaisteesta johtuva suuri riski.
3-5Kohtalainen haitan riski suojaamattomasta auringonpaisteesta.
0-2Vähäinen auringon UV-säteiden vaara tavalliselle ihmiselle
Lux kirkkaus

clear

8201 Lux kirkkaus

Luxin mittaus
Mittaa ihmisen silmän arvioidun vasteen valolle erilaisissa valaistusolosuhteissa. Kaiken mitatun valon kokonaismäärä tunnetaan "valovirtana".