01.01.1970 00:00
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 1/2024, Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus, 5.6.2024
01.01.1970 00:00
Kutsuntakuulutus; Puolustusvoimat: Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto; 23.2.2024
01.01.1970 00:00
Kuulutus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §), toimittajana Pyhännän kunta/vapaa-aikatoimi, asianro 320/11.01.00.08/2024, 11.6.2024
01.01.1970 00:00
Kaupunginvaltuuston kokous pidetään 18.6.2024 alkaen klo 17.00 Reijo Waara-salissa
01.01.1970 00:00
ELÄINSUOJAN ILMOITUSPÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS; Veikkolan Tila Oy; Asianumero 178/11.01.00.01/2024; 10.06.2024
01.01.1970 00:00
Ympäristölupapäätöksen tiedoksiantokuulutus, luvan hakijana Kuljetuspolar Oy, asianro 284/11.01.00.05/2024, 7.6.2024
01.01.1970 00:00
Ympäristölupapäätöksen tiedoksiantokuulutus, luvan hakijana Latvaenergia Oy, asianro 165/11.01.00.00/2024, 7.6.2024
01.01.1970 00:00
Kuulutus vireille tulevaan maisematyölupahakemukseen, 6.6.2024
01.01.1970 00:00
Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, hakijana Fodelia Retail Oy, entinen nimi Real Snacks Oy, asianumero 303/11.01.00.00/2024, 5.6.2024
01.01.1970 00:00
Kuulutus; Puutionsaaren tuulivoimayleiskaava hyväksytty Haapaveden kaupunginvaltuustossa
01.01.1970 00:00
Kuulutus; Piipsannevan tuulivoimayleiskaava hyväksytty Haapaveden kaupunginvaltuustossa
01.01.1970 00:00
Kuulutus maastoliikennelain 30 §:n mukaisesta jääradan lupahakemuksesta, luvan hakijana Antti Ensio Pääkkölä, asianro 293/11.01.00.00/2024, 3.6.2024
01.01.1970 00:00
Eläinsuojan ilmoituspäätöksen tiedoksiantokuulutus, ilmoituksen tekijöinä Ylikoski Tarmo ja Eve, asianumero 128/11.01.00.01/2024, 3.6.2024
01.01.1970 00:00
Kuulutus maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksesta, hakijana Kaivinkonetyöt Hannu Jantunen Oy, asianumero 291/11.01.00.05/2024, 31.5.2024
01.01.1970 00:00
KUULUTUS ASUMISESSA SYNTYVIEN JÄTEVESILIETTEIDEN KULJETUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN ASIAN VIREILLÄOLOSTA; Jokilaaksojen jätelautakunta, 30.5.2024
01.01.1970 00:00
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä / yhtymäkokous, esityslista, 5.6.2024
01.01.1970 00:00
Maa-aines- ja ympäristölupapäätöksen tiedoksiantokuulutus, Kankaannevan alue, hakijana Uusiutuva Energia Puutionsaari Oy, 28.5.2024
01.01.1970 00:00
Maa-aines- ja ympäristölupäätöksen tiedoksiantokuulutus, hakijana Uusiutuva Energia Puutionsaari Oy, 28.5.2024
01.01.1970 00:00
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös; aiheena yleiskaavaa koskeva valituslupahakemus ja valitus; kohteena Puutionsaaren tuulivoimapuiston osayleiskaava (Haapavesi); 1494/2024; 23.5.2025
01.01.1970 00:00
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös; aiheena yleiskaavaa koskeva valituslupahakemus ja valitus; kohteena Piipsannevan tuulivoimapuiston osayleiskaava (Haapavesi); 1495/2024; 23.5.2024
01.01.1970 00:00
Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, hakijana Feelia Oy, asinumero 258/11.01.00.00/2024, 20.5.2024
01.01.1970 00:00
Kuulutus maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksesta, hakijana Piipsan Tuulivoima Oy, asianumero 256/11.01.00.05/2024, 16.5.2024
01.01.1970 00:00
Kuulutus Haaponevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistusmis- ja arviointisuunnitelmasta, 10.5.2024
01.01.1970 00:00
Kuulutus; Ehdotus Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu; POPELY/3470/2023; 15.3.2024
01.01.1970 00:00
Jokilaaksojen jätelautakunnan pöytäkirjat
01.01.1970 00:00
KUULUTUS RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMISEN VIREILLETULOSTA
01.01.1970 00:00
Julkinen kuulutus; Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta sekä ympäristövaikutusten arvioinnista; Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus; POPELY/3611/2023; 15.12.2023
01.01.1970 00:00
Jätehuoltomääräys, Jokilaaksojen jätelautakunta, 21.6.2022
01.01.1970 00:00
Rakentamiseen liittyvien lupien julkipanot
Valikko