Websitedata

Sisältö ./websitedata.json, käsitellään tiedostotyyppinä "txt"
Tiedostoaika: 2024-06-15 20:25:01 UTC => Ikä 2 tuntia 20 minuuttia 59 sekuntia
Näytä tämä tiedosto: pilkuilla erotetut kentät  välilyönnillä erotetut kentät  php joukko  json koodattu  xml-text  txt
Käsittelemätön tiedoston 80 ensimmäistä merkkiä :
{
"options":{
 "useApparent":"1",
 "showSolar":"1",
 "showUV":"1"
},

"locati
Sisältö käsitelty:
{
"options":{
 "useApparent":"1",
 "showSolar":"1",
 "showUV":"1"
},

"location":"Leppioja Haapavesi JWX Station",
"update":"15.6.2024 23:25:01",
"version":"3.28.6",
"build":"3283",
"latitude":"N 64° 10\u0027 23\"",
"longitude":"E 25° 32\u0027 26\"",
"altitude":"135 m",
"recordsbegandate":"27 syyskuuta 2010",
"recordsbegandateISO":"2010-09-27",
"forum":":<a href=\"https://cumulus.hosiene.co.uk/\">forum</a>:",
"forumurl":"https://cumulus.hosiene.co.uk/",
"webcam":"",
"webcamurl":"",

"currcond":"",
"dawn":"----",
"sunrise":"02:46",
"moonrise":"14:38",
"dusk":"----",
"sunset":"23:52",
"moonset":"01:52",
"daylightlength":"00:00",
"daylength":"21:05",
"moonphase":"Kasvava puolikuu",
"MoonPercentAbs":"65",
"longlocation":"Davis Vantage Pro2+ asema Aakonvuoren liikuntakeskuksesta 1,5 km itään.",
"stationtype":"Davis Vantage Pro2/Vue",
"interval":"1",
"rollovertime":"midnight",
"forecast":"Pilvisyys yleistyy, mutta muuten ei oleellista muutosta.",
"year":"2024",
"yesterday":"14.6.2024",
"metdateyesterdayISO":"2024-06-14",
"date":"15.6.2024",
"time":"23:25 on 15 kesäkuuta 2024",
"monthname":"kesäkuu",
"temp":"8,9",
"tempunit":"°C",
"rainunit":"mm",
"windunit":"m/s",
"windrununit":"km",
"pressunit":"hPa",
"dew":"7,5",
"wchill":"8,9",
"hum":"91",
"heatindex":"8,9",
"apptemp":"8,3",
"feelslike":"8,9",
"SolarRad":"5",
"ET":"2,64",
"UV":"0,0",
"THWindex":"8,9",
"TempChangeLastHour":"-2,2",
"rfall":"8,8",
"rrate":"0,0",
"rmonth":"38,4",
"ryear":"155,6",
"rhour":"0,0",
"LastRainTip":"15. kesäkuuta",
"LastRainTipISO":"2024-06-15 18:20",
"rmidnight":"8,8",
"r24hour":"8,8",
"wgust":"0,9",
"wspeed":"0",
"avgbearing":"171",
"wdir":"E",
"beaufort":"F0",
"beaudesc":"Tyyntä",
"BearingRangeFrom":"0",
"BearingRangeTo":"0",
"press":"1013,0",
"presstrend":"Nousee hitaasti",
"presstrendval":"0,3",

"tempTH":"16,6",
"TtempTH":"19:48",
"tempTL":"4,7",
"TtempTL":"04:19",
"temprange":"11,9",
"apptempTH":"16,8",
"TapptempTH":"19:48",
"apptempTL":"3,4",
"TapptempTL":"04:19",
"feelslikeTH":"16,8",
"TfeelslikeTH":"19:48",
"feelslikeTL":"4,7",
"TfeelslikeTL":"04:19",
"wchillTL":"4,7",
"TwchillTL":"04:19",
"heatindexTH":"16,6",
"TheatindexTH":"19:48",
"humTH":"96",
"ThumTH":"06:19",
"humTL":"65",
"ThumTL":"16:08",
"solarTH":"1037",
"TsolarTH":"12:32",
"SunshineHours":"8,7",
"UVTH":"3,6",
"TUVTH":"12:31",
"rrateTM":"23,7",
"TrrateTM":"16:53",
"hourlyrainTH":"3,1",
"ThourlyrainTH":"10:32",
"rain24hourTH":"10,1",
"Train24hourTH":"18:21",
"ConsecutiveRainDays":"6",
"ConsecutiveDryDays":"0",
"wgustTM":"8,0",
"TwgustTM":"12:48",
"windTM":"4",
"TwindTM":"13:22",
"Tbeaufort":"F3",
"windrun":"64,2",
"domwindbearing":"206",
"domwinddir":"ELO",
"pressTH":"1013,0",
"TpressTH":"23:17",
"pressTL":"1011,6",
"TpressTL":"12:33",

"tempYH":"19,9",
"TtempYH":"15:42",
"tempYL":"5,6",
"TtempYL":"02:36",
"temprangeY":"14,3",
"apptempYH":"19,3",
"TapptempYH":"15:42",
"apptempYL":"4,4",
"TapptempYL":"02:36",
"feelslikeYH":"19,8",
"TfeelslikeYH":"15:42",
"feelslikeYL":"5,6",
"TfeelslikeYL":"02:36",
"wchillYL":"5,6",
"TwchillYL":"02:36",
"heatindexYH":"19,9",
"TheatindexYH":"15:42",
"humYH":"96",
"ThumYH":"07:28",
"humYL":"54",
"ThumYL":"15:45",
"solarYH":"977",
"TsolarYH":"14:07",
"YSunshineHours":"6,5",
"UVYH":"3,7",
"TUVYH":"13:26",
"rfallY":"3,4",
"rrateYM":"15,6",
"TrrateYM":"16:53",
"hourlyrainYH":"1,8",
"ThourlyrainYH":"17:17",
"rain24hourYH":"9,4",
"Train24hourYH":"01:38",
"wgustYM":"8,9",
"TwgustYM":"17:15",
"windYM":"5",
"TwindYM":"17:22",
"Ybeaufort":"F3",
"windrunY":"110,0",
"domwindbearingY":"281",
"domwinddirY":"L",
"pressYH":"1012,3",
"TpressYH":"21:16",
"pressYL":"1010,6",
"TpressYL":"15:52",

"MonthTempH":"27,1",
"MonthTempHT":"19:31",
"MonthTempHD":"05 kesäkuuta",
"MonthTempL":"3,5",
"MonthTempLT":"3:23",
"MonthTempLD":"05 kesäkuuta",
"MonthDewPointH":"20,0",
"MonthDewPointHT":"14:48",
"MonthDewPointHD":"01 kesäkuuta",
"MonthDewPointL":"2,0",
"MonthDewPointLT":"3:04",
"MonthDewPointLD":"05 kesäkuuta",
"MonthAppTempH":"28,9",
"MonthAppTempHT":"14:48",
"MonthAppTempHD":"01 kesäkuuta",
"MonthAppTempL":"1,8",
"MonthAppTempLT":"3:32",
"MonthAppTempLD":"05 kesäkuuta",
"MonthFeelsLikeH":"28,4",
"MonthFeelsLikeHT":"12:20",
"MonthFeelsLikeHD":"01 kesäkuuta",
"MonthFeelsLikeL":"3,5",
"MonthFeelsLikeLT":"3:23",
"MonthFeelsLikeLD":"05 kesäkuuta",
"MonthWChillL":"3,5",
"MonthWChillLT":"3:23",
"MonthWChillLD":"05 kesäkuuta",
"MonthHeatIndexH":"27,2",
"MonthHeatIndexHT":"19:35",
"MonthHeatIndexHD":"05 kesäkuuta",
"MonthMinTempH":"14,3",
"MonthMinTempHD":"01 kesäkuuta",
"MonthMaxTempL":"14,7",
"MonthMaxTempLD":"11 kesäkuuta",
"MonthHumH":"96",
"MonthHumHT":"5:53",
"MonthHumHD":"01 kesäkuuta",
"MonthHumL":"34",
"MonthHumLT":"14:13",
"MonthHumLD":"05 kesäkuuta",
"MonthHighDailyTempRange":"23,6",
"MonthHighDailyTempRangeD":"05 kesäkuuta",
"MonthLowDailyTempRange":"7,9",
"MonthLowDailyTempRangeD":"02 kesäkuuta",
"MonthRainRateH":"35,1",
"MonthRainRateHT":"0:06",
"MonthRainRateHD":"06 kesäkuuta",
"MonthHourlyRainH":"5,7",
"MonthHourlyRainHT":"22:49",
"MonthHourlyRainHD":"13 kesäkuuta",
"MonthRain24HourH":"10,1",
"MonthRain24HourHT":"18:21",
"MonthRain24HourHD":"15 kesäkuuta",
"MonthDailyRainH":"9,1",
"MonthDailyRainHD":"13 kesäkuuta",
"MonthLongestDryPeriod":"2",
"MonthLongestDryPeriodD":"08 kesäkuuta",
"MonthLongestWetPeriod":"6",
"MonthLongestWetPeriodD":"14 kesäkuuta",
"MonthGustH":"13,4",
"MonthGustHT":"18:15",
"MonthGustHD":"09 kesäkuuta",
"MonthWindH":"6",
"MonthWindHT":"18:18",
"MonthWindHD":"09 kesäkuuta",
"MonthWindRunH":"172,0",
"MonthWindRunHD":"09 kesäkuuta",
"MonthPressL":"994,0",
"MonthPressLT":"17:40",
"MonthPressLD":"09 kesäkuuta",
"MonthPressH":"1015,3",
"MonthPressHT":"8:15",
"MonthPressHD":"01 kesäkuuta",

"monthlyrecs":{
  "hightemp":["6,7","6,2","11,1","20,8","29,7","33,1","31,9","29,7","23,5","20,5","10,8","6,1"],
  "hightempT":["at 01:25 on 21 tammikuuta 2020","at 12:50 on 23 helmikuuta 2019","at 15:14 on 28 maaliskuuta 2021","at 16:34 on 23 huhtikuuta 2011","at 14:14 on 24 toukokuuta 2014","at 08:28 on 10 kesäkuuta 2011","at 16:45 on 17 heinäkuuta 2018","at 13:45 on 01 elokuuta 2018","at 15:33 on 02 syyskuuta 2019","at 15:24 on 14 lokakuuta 2018","at 12:01 on 02 marraskuuta 2011","at 14:24 on 11 joulukuuta 2013"],
  "lowtemp":["-31,9","-32,4","-24,7","-13,4","-5,7","-0,8","3,2","0,2","-3,0","-12,8","-22,3","-28,0"],
  "lowtempT":["at 20:41 on 04 tammikuuta 2024","at 08:40 on 18 helmikuuta 2011","at 07:43 on 10 maaliskuuta 2021","at 06:50 on 04 huhtikuuta 2024","at 05:43 on 09 toukokuuta 2024","at 01:16 on 02 kesäkuuta 2023","at 04:03 on 06 heinäkuuta 2015","at 05:44 on 31 elokuuta 2014","at 07:27 on 29 syyskuuta 2018","at 08:05 on 29 lokakuuta 2018","at 05:00 on 29 marraskuuta 2010","at 19:50 on 23 joulukuuta 2010"],
  "highDP":["4,5","4,7","5,4","9,7","18,3","23,2","25,1","23,3","17,2","14,6","9,5","5,7"],
  "highDPT":["at 00:56 on 21 tammikuuta 2020","at 20:35 on 24 helmikuuta 2014","at 11:42 on 13 maaliskuuta 2014","at 18:44 on 27 huhtikuuta 2016","at 06:07 on 20 toukokuuta 2014","at 14:43 on 27 kesäkuuta 2013","at 14:08 on 30 heinäkuuta 2012","at 17:14 on 07 elokuuta 2023","at 15:42 on 12 syyskuuta 2023","at 15:24 on 14 lokakuuta 2018","at 02:34 on 02 marraskuuta 2011","at 14:24 on 11 joulukuuta 2013"],
  "lowDP":["-38,4","-35,1","-29,1","-19,0","-14,6","-4,0","-0,7","-0,1","-6,7","-16,2","-24,2","-31,3"],
  "lowDPT":["at 07:12 on 07 tammikuuta 2016","at 08:40 on 18 helmikuuta 2011","at 04:44 on 14 maaliskuuta 2013","at 04:30 on 10 huhtikuuta 2013","at 12:02 on 08 toukokuuta 2017","at 10:08 on 03 kesäkuuta 2017","at 14:18 on 05 heinäkuuta 2019","at 05:49 on 29 elokuuta 2016","at 06:58 on 23 syyskuuta 2014","at 07:22 on 23 lokakuuta 2014","at 05:00 on 29 marraskuuta 2010","at 09:19 on 23 joulukuuta 2012"],
  "highapptemp":["2,0","4,1","8,2","17,8","30,5","35,3","34,9","31,9","23,2","20,1","9,6","4,1"],
  "highapptempT":["at 00:42 on 21 tammikuuta 2020","at 13:23 on 24 helmikuuta 2014","at 11:48 on 21 maaliskuuta 2022","at 16:36 on 23 huhtikuuta 2011","at 14:13 on 24 toukokuuta 2014","at 08:29 on 10 kesäkuuta 2011","at 19:00 on 22 heinäkuuta 2011","at 13:46 on 01 elokuuta 2018","at 15:41 on 09 syyskuuta 2023","at 15:08 on 14 lokakuuta 2018","at 11:33 on 02 marraskuuta 2011","at 00:58 on 21 joulukuuta 2015"],
  "lowapptemp":["-35,8","-36,3","-28,4","-18,5","-10,6","-4,8","1,1","-19,0","-7,8","-16,5","-26,0","-31,8"],
  "lowapptempT":["at 20:41 on 04 tammikuuta 2024","at 08:40 on 18 helmikuuta 2011","at 07:40 on 10 maaliskuuta 2021","at 06:06 on 04 huhtikuuta 2024","at 10:56 on 03 toukokuuta 2019","at 05:10 on 02 kesäkuuta 2017","at 05:19 on 15 heinäkuuta 2015","at 05:10 on 22 elokuuta 2022","at 06:50 on 23 syyskuuta 2014","at 08:07 on 29 lokakuuta 2018","at 05:00 on 29 marraskuuta 2010","at 19:50 on 23 joulukuuta 2010"],
  "highfeelslike":["3,9","5,7","10,7","17,5","28,7","33,4","32,5","30,8","23,1","15,4","9,4","3,9"],
  "highfeelslikeT":["at 16:00 on 25 tammikuuta 2023","at 14:52 on 28 helmikuuta 2021","at 11:45 on 21 maaliskuuta 2022","at 19:13 on 20 huhtikuuta 2022","at 20:32 on 31 toukokuuta 2024","at 15:48 on 25 kesäkuuta 2022","at 20:43 on 03 heinäkuuta 2021","at 19:01 on 07 elokuuta 2023","at 15:41 on 09 syyskuuta 2023","at 14:54 on 01 lokakuuta 2020","at 03:40 on 03 marraskuuta 2020","at 01:35 on 21 joulukuuta 2020"],
  "lowfeelslike":["-33,3","-28,2","-25,7","-19,2","-7,3","-3,4","6,0","2,7","-2,1","-13,8","-21,7","-24,3"],
  "lowfeelslikeT":["at 23:59 on 15 tammikuuta 2024","at 08:19 on 12 helmikuuta 2024","at 04:10 on 09 maaliskuuta 2023","at 06:06 on 04 huhtikuuta 2024","at 05:24 on 01 toukokuuta 2021","at 03:36 on 02 kesäkuuta 2023","at 05:37 on 21 heinäkuuta 2021","at 07:07 on 28 elokuuta 2020","at 07:04 on 22 syyskuuta 2021","at 22:15 on 30 lokakuuta 2023","at 23:24 on 26 marraskuuta 2023","at 07:04 on 20 joulukuuta 2021"],
  "lowchill":["-37,4","-35,7","-27,0","-19,2","-10,3","-4,0","2,3","0,2","-7,1","-15,5","-22,3","-28,0"],
  "lowchillT":["at 23:12 on 17 tammikuuta 2016","at 09:05 on 07 helmikuuta 2012","at 03:04 on 14 maaliskuuta 2013","at 06:06 on 04 huhtikuuta 2024","at 10:55 on 03 toukokuuta 2019","at 05:35 on 02 kesäkuuta 2017","at 05:18 on 15 heinäkuuta 2015","at 05:44 on 31 elokuuta 2014","at 06:50 on 23 syyskuuta 2014","at 06:24 on 23 lokakuuta 2014","at 05:00 on 29 marraskuuta 2010","at 19:50 on 23 joulukuuta 2010"],
  "highheatindex":["6,7","6,2","11,1","20,8","29,6","33,7","35,0","32,7","23,5","20,5","10,8","6,1"],
  "highheatindexT":["at 01:25 on 21 tammikuuta 2020","at 12:50 on 23 helmikuuta 2019","at 14:59 on 28 maaliskuuta 2021","at 08:24 on 26 huhtikuuta 2011","at 14:13 on 24 toukokuuta 2014","at 08:29 on 10 kesäkuuta 2011","at 19:00 on 22 heinäkuuta 2011","at 17:14 on 07 elokuuta 2023","at 15:33 on 02 syyskuuta 2019","at 15:24 on 14 lokakuuta 2018","at 12:01 on 02 marraskuuta 2011","at 14:24 on 11 joulukuuta 2013"],
  "highmintemp":["2,6","2,8","4,1","6,3","15,6","18,3","19,7","18,4","15,7","13,4","5,8","2,7"],
  "highmintempT":["at 18:24 on 02 tammikuuta 2020","at 00:00 on 24 helmikuuta 2014","at 23:59 on 20 maaliskuuta 2022","at 05:13 on 26 huhtikuuta 2019","at 23:58 on 24 toukokuuta 2014","at 05:55 on 07 kesäkuuta 2019","at 02:49 on 27 heinäkuuta 2019","at 04:47 on 02 elokuuta 2018","at 03:38 on 12 syyskuuta 2023","at 01:54 on 14 lokakuuta 2018","at 00:00 on 01 marraskuuta 2021","at 22:54 on 21 joulukuuta 2020"],
  "lowmaxtemp":["-29,2","-24,4","-10,4","-4,2","-1,2","7,1","9,2","7,9","1,4","-6,4","-15,4","-22,9"],
  "lowmaxtempT":["at 17:20 on 05 tammikuuta 2024","at 14:25 on 04 helmikuuta 2012","at 14:49 on 09 maaliskuuta 2021","at 16:28 on 20 huhtikuuta 2024","at 20:06 on 03 toukokuuta 2019","at 19:38 on 03 kesäkuuta 2017","at 22:14 on 06 heinäkuuta 2017","at 00:00 on 23 elokuuta 2021","at 17:50 on 24 syyskuuta 2014","at 11:47 on 31 lokakuuta 2023","at 22:54 on 29 marraskuuta 2021","at 04:10 on 23 joulukuuta 2010"],
  "highhum":["98","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100"],
  "highhumT":["at 16:10 on 09 tammikuuta 2011","at 10:20 on 02 helmikuuta 2011","at 04:50 on 11 maaliskuuta 2011","at 01:00 on 03 huhtikuuta 2011","at 13:32 on 19 toukokuuta 2011","at 03:53 on 21 kesäkuuta 2011","at 02:49 on 13 heinäkuuta 2011","at 05:44 on 06 elokuuta 2011","at 02:47 on 01 syyskuuta 2015","at 09:20 on 27 lokakuuta 2010","at 03:40 on 03 marraskuuta 2010","at 01:06 on 01 joulukuuta 2011"],
  "lowhum":["41","43","19","20","18","19","22","25","39","44","52","55"],
  "lowhumT":["at 23:19 on 19 tammikuuta 2017","at 12:41 on 18 helmikuuta 2017","at 13:03 on 20 maaliskuuta 2013","at 16:39 on 15 huhtikuuta 2018","at 11:32 on 30 toukokuuta 2013","at 19:12 on 07 kesäkuuta 2017","at 14:15 on 11 heinäkuuta 2018","at 17:02 on 18 elokuuta 2015","at 13:36 on 15 syyskuuta 2014","at 12:56 on 13 lokakuuta 2013","at 13:40 on 30 marraskuuta 2012","at 09:19 on 23 joulukuuta 2012"],
  "hightemprange":["21,7","21,6","18,3","18,2","22,2","23,6","23,4","17,6","16,7","12,6","17,9","16,4"],
  "hightemprangeT":["on 22 tammikuuta 2016","on 07 helmikuuta 2012","on 16 maaliskuuta 2013","on 08 huhtikuuta 2012","on 17 toukokuuta 2024","on 05 kesäkuuta 2024","on 26 heinäkuuta 2022","on 19 elokuuta 2023","on 11 syyskuuta 2015","on 11 lokakuuta 2015","on 29 marraskuuta 2016","on 12 joulukuuta 2022"],
  "lowtemprange":["0,4","0,7","0,8","0,5","1,4","2,2","2,2","2,4","1,5","1,0","0,7","0,3"],
  "lowtemprangeT":["on 01 tammikuuta 2013","on 12 helmikuuta 2016","on 03 maaliskuuta 2015","on 29 huhtikuuta 2024","on 10 toukokuuta 2013","on 02 kesäkuuta 2012","on 10 heinäkuuta 2015","on 23 elokuuta 2021","on 24 syyskuuta 2014","on 29 lokakuuta 2017","on 29 marraskuuta 2017","on 21 joulukuuta 2019"],
  "rainrate":["65,4","58,2","8,0","43,1","142,7","200,4","475,0","195,9","80,6","169,2","113,4","88,6"],
  "rainrateT":["at 17:58 on 01 tammikuuta 2020","at 23:24 on 14 helmikuuta 2019","at 11:35 on 15 maaliskuuta 2017","at 14:07 on 03 huhtikuuta 2017","at 03:42 on 20 toukokuuta 2021","at 15:55 on 10 kesäkuuta 2021","at 18:26 on 29 heinäkuuta 2012","at 17:39 on 02 elokuuta 2022","at 15:24 on 11 syyskuuta 2018","at 16:28 on 14 lokakuuta 2011","at 03:22 on 26 marraskuuta 2020","at 12:47 on 04 joulukuuta 2019"],
  "hourlyrain":["1,8","6,2","4,8","9,2","19,0","35,0","111,6","29,4","15,0","14,4","4,0","6,4"],
  "hourlyrainT":["at 14:49 on 03 tammikuuta 2020","at 00:12 on 15 helmikuuta 2019","at 12:27 on 15 maaliskuuta 2017","at 19:19 on 29 huhtikuuta 2018","at 04:01 on 20 toukokuuta 2021","at 16:31 on 06 kesäkuuta 2014","at 19:02 on 29 heinäkuuta 2016","at 19:55 on 18 elokuuta 2017","at 10:36 on 18 syyskuuta 2015","at 16:30 on 14 lokakuuta 2011","at 09:34 on 11 marraskuuta 2022","at 13:37 on 04 joulukuuta 2019"],
  "rain24h":["7,8","4,0","14,2","22,9","11,0","31,5","37,0","65,3","30,6","472,8","15,9","6,2"],
  "rain24hT":["at 12:24 on 30 tammikuuta 2023","at 04:59 on 19 helmikuuta 2023","at 13:20 on 23 maaliskuuta 2023","at 04:50 on 08 huhtikuuta 2024","at 16:56 on 11 toukokuuta 2022","at 14:47 on 19 kesäkuuta 2022","at 06:42 on 29 heinäkuuta 2023","at 14:56 on 06 elokuuta 2022","at 03:56 on 01 syyskuuta 2023","at 17:18 on 16 lokakuuta 2022","at 05:10 on 12 marraskuuta 2022","at 00:29 on 20 joulukuuta 2023"],
  "dailyrain":["7,8","17,2","12,3","21,8","30,8","63,3","113,7","39,6","50,1","19,1","27,0","13,8"],
  "dailyrainT":["on 30 tammikuuta 2023","on 25 helmikuuta 2021","on 01 maaliskuuta 2017","on 07 huhtikuuta 2024","on 26 toukokuuta 2014","on 27 kesäkuuta 2013","on 29 heinäkuuta 2012","on 13 elokuuta 2017","on 18 syyskuuta 2015","on 12 lokakuuta 2021","on 15 marraskuuta 2010","on 04 joulukuuta 2019"],
  "monthlyrain":["32,4","37,0","38,1","70,1","91,7","130,8","193,8","170,8","117,1","108,9","60,0","30,2"],
  "monthlyrainT":["tammikuu 2023","helmikuu 2019","maaliskuu 2017","huhtikuu 2024","toukokuu 2014","kesäkuu 2013","heinäkuu 2016","elokuu 2016","syyskuu 2020","lokakuu 2021","marraskuu 2020","joulukuu 2019"],
  "dryperiod":["53","68","54","24","24","27","17","16","11","12","31","50"],
  "dryperiodT":["to 31 tammikuuta 2019","to 28 helmikuuta 2014","to 21 maaliskuuta 2018","to 22 huhtikuuta 2023","to 31 toukokuuta 2018","to 03 kesäkuuta 2018","to 10 heinäkuuta 2021","to 07 elokuuta 2019","to 22 syyskuuta 2016","to 28 lokakuuta 2023","to 30 marraskuuta 2016","to 19 joulukuuta 2016"],
  "wetperiod":["6","8","5","7","7","9","12","14","12","10","15","7"],
  "wetperiodT":["to 16 tammikuuta 2023","to 18 helmikuuta 2012","to 19 maaliskuuta 2019","to 29 huhtikuuta 2021","to 14 toukokuuta 2015","to 19 kesäkuuta 2022","to 08 heinäkuuta 2016","to 08 elokuuta 2022","to 27 syyskuuta 2015","to 31 lokakuuta 2020","to 20 marraskuuta 2015","to 01 joulukuuta 2015"],
  "highgust":["19,7","21,5","21,9","21,1","18,8","21,5","17,0","15,6","19,2","22,0","18,8","24,7"],
  "highgustT":["at 20:44 on 19 tammikuuta 2017","at 04:29 on 17 helmikuuta 2019","at 16:18 on 29 maaliskuuta 2019","at 17:11 on 08 huhtikuuta 2015","at 14:48 on 31 toukokuuta 2019","at 15:51 on 22 kesäkuuta 2021","at 18:26 on 29 heinäkuuta 2012","at 19:39 on 09 elokuuta 2016","at 00:10 on 14 syyskuuta 2021","at 22:42 on 22 lokakuuta 2011","at 20:06 on 02 marraskuuta 2020","at 14:29 on 14 joulukuuta 2016"],
  "highwind":["12,3","10,7","11,1","11,6","10,3","11,1","7,0","9,0","9,0","9,9","10,8","9,0"],
  "highwindT":["at 20:34 on 19 tammikuuta 2017","at 04:16 on 17 helmikuuta 2019","at 16:49 on 26 maaliskuuta 2017","at 17:12 on 08 huhtikuuta 2015","at 15:04 on 10 toukokuuta 2024","at 16:03 on 22 kesäkuuta 2021","at 18:14 on 29 heinäkuuta 2012","at 21:31 on 27 elokuuta 2016","at 15:38 on 13 syyskuuta 2021","at 19:50 on 02 lokakuuta 2015","at 10:19 on 17 marraskuuta 2013","at 11:15 on 27 joulukuuta 2011"],
  "highwindrun":["526,6","479,3","459,9","559,9","428,0","529,9","332,2","365,9","407,4","398,8","559,4","444,6"],
  "highwindrunT":["on 21 tammikuuta 2020","on 10 helmikuuta 2020","on 22 maaliskuuta 2019","on 08 huhtikuuta 2015","on 14 toukokuuta 2014","on 04 kesäkuuta 2018","on 22 heinäkuuta 2013","on 08 elokuuta 2023","on 22 syyskuuta 2018","on 04 lokakuuta 2021","on 02 marraskuuta 2020","on 01 joulukuuta 2018"],
  "highpress":["1057,8","1058,0","1051,6","1136,0","1039,5","1032,0","1028,8","1031,4","1043,1","1047,3","1041,7","1043,8"],
  "highpressT":["at 11:22 on 29 tammikuuta 2012","at 10:38 on 01 helmikuuta 2012","at 09:38 on 15 maaliskuuta 2015","at 23:49 on 18 huhtikuuta 2017","at 16:07 on 01 toukokuuta 2012","at 17:31 on 03 kesäkuuta 2014","at 05:56 on 11 heinäkuuta 2014","at 10:28 on 18 elokuuta 2023","at 00:30 on 28 syyskuuta 2017","at 09:22 on 05 lokakuuta 2016","at 20:03 on 18 marraskuuta 2018","at 05:54 on 29 joulukuuta 2015"],
  "lowpress":["962,8","950,5","968,5","965,3","976,2","980,9","981,1","981,1","975,0","964,1","967,2","963,4"],
  "lowpressT":["at 22:03 on 02 tammikuuta 2015","at 22:13 on 10 helmikuuta 2020","at 10:14 on 14 maaliskuuta 2023","at 16:08 on 05 huhtikuuta 2021","at 11:38 on 30 toukokuuta 2016","at 22:33 on 30 kesäkuuta 2020","at 00:03 on 01 heinäkuuta 2020","at 23:18 on 22 elokuuta 2012","at 09:16 on 14 syyskuuta 2011","at 00:38 on 12 lokakuuta 2023","at 16:08 on 19 marraskuuta 2020","at 08:12 on 09 joulukuuta 2019"]
},

"YearTempH":"27,1",
"YearTempHT":"19:31",
"YearTempHD":"05 kesäkuuta",
"YearTempL":"-31,9",
"YearTempLT":"20:41",
"YearTempLD":"04 tammikuuta",
"YearDewPointH":"20,0",
"YearDewPointHT":"14:48",
"YearDewPointHD":"01 kesäkuuta",
"YearDewPointL":"-34,5",
"YearDewPointLT":"20:41",
"YearDewPointLD":"04 tammikuuta",
"YearAppTempH":"28,9",
"YearAppTempHT":"20:34",
"YearAppTempHD":"31 toukokuuta",
"YearAppTempL":"-35,8",
"YearAppTempLT":"20:41",
"YearAppTempLD":"04 tammikuuta",
"YearFeelsLikeH":"28,7",
"YearFeelsLikeHT":"20:34",
"YearFeelsLikeHD":"31 toukokuuta",
"YearFeelsLikeL":"-33,3",
"YearFeelsLikeLT":"23:59",
"YearFeelsLikeLD":"15 tammikuuta",
"YearWChillL":"-32,9",
"YearWChillLT":"1:37",
"YearWChillLD":"16 tammikuuta",
"YearHeatIndexH":"27,7",
"YearHeatIndexHT":"20:34",
"YearHeatIndexHD":"31 toukokuuta",
"YearMinTempH":"14,3",
"YearMinTempHD":"01 kesäkuuta",
"YearMaxTempL":"-29,2",
"YearMaxTempLD":"05 tammikuuta",
"YearHumH":"96",
"YearHumHT":"2:17",
"YearHumHD":"08 huhtikuuta",
"YearHumL":"22",
"YearHumLT":"12:43",
"YearHumLD":"09 toukokuuta",
"YearHighDailyTempRange":"23,6",
"YearHighDailyTempRangeD":"05 kesäkuuta",
"YearLowDailyTempRange":"0,5",
"YearLowDailyTempRangeD":"29 huhtikuuta",
"YearRainRateH":"35,1",
"YearRainRateHT":"0:06",
"YearRainRateHD":"06 kesäkuuta",
"YearHourlyRainH":"8,1",
"YearHourlyRainHT":"10:26",
"YearHourlyRainHD":"01 huhtikuuta",
"YearRain24HourH":"22,9",
"YearRain24HourHT":"4:50",
"YearRain24HourHD":"08 huhtikuuta",
"YearDailyRainH":"21,8",
"YearDailyRainHD":"07 huhtikuuta",
"YearMonthlyRainH":"70,1",
"YearMonthlyRainHD":"huhtikuu",
"YearLongestDryPeriod":"15",
"YearLongestDryPeriodD":"09 tammikuuta",
"YearLongestWetPeriod":"6",
"YearLongestWetPeriodD":"14 kesäkuuta",
"YearGustH":"21,5",
"YearGustHT":"1:54",
"YearGustHD":"02 helmikuuta",
"YearWindH":"10",
"YearWindHT":"1:32",
"YearWindHD":"02 helmikuuta",
"YearWindRunH":"419,4",
"YearWindRunHD":"23 helmikuuta",
"YearPressL":"966,0",
"YearPressLT":"7:58",
"YearPressLD":"04 helmikuuta",
"YearPressH":"1034,1",
"YearPressHT":"11:29",
"YearPressHD":"05 maaliskuuta",

"tempH":"31,9",
"TtempH":"at 16:45 on 17 heinäkuuta 2018",
"tempL":"-32,4",
"TtempL":"at 08:40 on 18 helmikuuta 2011",
"dewpointH":"26,4",
"TdewpointH":"at 15:13 on 20 heinäkuuta 2014",
"dewpointL":"-38,4",
"TdewpointL":"at 07:13 on 07 tammikuuta 2016",
"apptempH":"34,9",
"TapptempH":"at 19:00 on 22 heinäkuuta 2011",
"apptempL":"-36,3",
"TapptempL":"at 08:40 on 18 helmikuuta 2011",
"feelslikeH":"33,4",
"TfeelslikeH":"at 15:49 on 25 kesäkuuta 2022",
"feelslikeL":"-33,3",
"TfeelslikeL":"at 23:59 on 15 tammikuuta 2024",
"wchillL":"-37,4",
"TwchillL":"at 23:12 on 17 tammikuuta 2016",
"heatindexH":"35,0",
"TheatindexH":"at 19:00 on 22 heinäkuuta 2011",
"mintempH":"19,7",
"TmintempH":"at 02:49 on 27 heinäkuuta 2019",
"maxtempL":"-29,2",
"TmaxtempL":"at 17:20 on 05 tammikuuta 2024",
"humH":"100",
"ThumH":"at 09:20 on 27 lokakuuta 2010",
"humL":"18",
"ThumL":"at 11:32 on 30 toukokuuta 2013",
"HighDailyTempRange":"23,6",
"THighDailyTempRange":"on 05 kesäkuuta 2024",
"LowDailyTempRange":"0,3",
"TLowDailyTempRange":"on 21 joulukuuta 2019",
"rrateM":"475,0",
"TrrateM":"at 18:26 on 29 heinäkuuta 2012",
"rfallhH":"143,1",
"TrfallhH":"at 19:01 on 29 heinäkuuta 2012",
"rfallH":"113,7",
"TrfallH":"on 29 heinäkuuta 2012",
"r24hourH":"472,8",
"Tr24hourH":"at 17:18 on 16 lokakuuta 2022",
"rfallmH":"193,8",
"TrfallmH":"heinäkuu 2012",
"LongestDryPeriod":"127",
"TLongestDryPeriod":"to 28 huhtikuuta 2014",
"LongestWetPeriod":"15",
"TLongestWetPeriod":"to 20 marraskuuta 2015",
"gustM":"22,0",
"TgustM":"at 22:41 on 22 lokakuuta 2011",
"wspeedH":"12",
"TwspeedH":"at 20:33 on 19 tammikuuta 2017",
"windrunH":"559,9",
"TwindrunH":"on 08 huhtikuuta 2015",
"pressL":"950,5",
"TpressL":"at 22:13 on 10 helmikuuta 2020",
"pressH":"1058,0",
"TpressH":"at 10:38 on 01 helmikuuta 2012"
}
Valikko