cwop

Tietojen laadun seuranta
JussilaWX, Leppioja Haapavesi Finland
CWOP ID - D6399Tietojen seurantajakso 3 pv


Barometri
Madis arvo: 100% 
Aikaväli: 3 pv
Keskimääräinen virhe:
Virheiden keskihajonta:

Barometri
Laskelmat/tiedot: Phillip Gladstone. Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather.


Lämpötila
Madis arvo: 100% 
Aikaväli: 3 pv 24 h Päivällä Yöllä
Keskimääräisen virhe:
Virheiden keskihajonta:

Lämpötila
Laskelmat/tiedot Phillip Gladstone. Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather.
Kastepiste
Madis arvo: 100% 
Aikaväli: 3 pv 24 h Päivällä Yöllä
Keskimääräinen virhe:
Virheiden keskihajonta:

Kastepiste
Laskelmat/tiedot Phillip Gladstone. Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather.
Tuuli
Madis arvo: 100% 

Wind Vector
Laskelmat/tiedot Phillip Gladstone. Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather.
jussilanet.com on Citizen Weather Observer Program (CWOP) yhdistyksen jäsen.
Yllä olevat kaaviot edustavat CWOP:lle raportoituja tietoja JussilaWX, Leppioja Haapavesi Finland:lta (D6399 mitatut arvot sininen).
Vertailuarvot lähellä olevien asemien tietoihin (D6399 analyysi arvot punainen).

Tietojen laatu:
MADIS arvo edustaa niiden havaintojen prosenttiosuutta, jotka ovat läpäisseet MADIS QC -tarkastukset.
Jos Madis-luokitus on hyväksyttävien rajojen sisällä, vihreä rasti ilmestyy merkiksi.
Punainen x-merkki ilmaisee, että tiedot eivät ole läpäisseet laadunvalvontaa.

Virheet
Jos yllä olevat virheet ovat POSITIIVISIA, tämä tarkoittaa, että analyysimuuttuja on KORKEAMPI kuin raportoitu muuttuja.
Tämä tarkoittaa, että anturisi lukee odotettua pienemmän muuttujan.
Jos yllä olevat virheet ovat NEGATIIVISIA, tämä tarkoittaa, että analyysimuuttuja on MATALAMPI kuin raportoitu muuttuja.
Tämä tarkoittaa, että anturisi lukee odotettua suurempaa muuttujaa.

CWOP:
Citizen Weather Observer Program (CWOP) on yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus National Oceanic Atmospheric Administrationin (NOAA) kanssa.
Sen kolme päätavoitetta:
1) kerätä kansalaisten toimittamia säätietoja
2) saattaa nämä tiedot sääpalvelujen saataville
3) tarjota palautetta tietojen toimittajille, jotta heillä on työkalut tietojen laadun tarkistamiseen ja parantamiseen.

Suuri kiitos kuuluu Phillip Gladstonelle CWOP:ssa hänen omistautumisestaan tarjotakseen tarvittavat tarkkuudet ja laatutarkastukset amatöörisäätarkkailijalle.


Valikko